Raadsleden


Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed uitvoert. De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van de gemeente. Daarnaast hebben raadsleden ook de volgende taken:


  • Contact met inwoners
    Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners goed afwegen.


  • Praktische zaken
    Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De raad maakt ook algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden.Burgerleden


Onze burgerleden ondersteunen de zittende raadsleden bij hun werkzaamheden. Zij nemen op een actieve wijze deel aan de fractievergaderingen. Ook vertegenwoordigen zij onze partij tijdens de ronde tafel gesprekken waarbij de raadsvergaderingen worden voorbereid.


Bestuur


Ons bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van onze partij. In de aanloop en tijdens de verkiezingen zijn zij ook druk bezig met het programma, de lijst en alle andere zaken om Welzijn Druten zo goed mogelijk uit de stembus te laten komen.